Sunday, October 25, 2009

Verrazano-Narrows Bridge


This bridge named after the Italian Explorer
Giovanni da Verranzo, the first known European
navigator to enter the New York Harbor and the
Hudson River while crossing 'The Narrows'.
Completed in 1964, it was the longest suspension
bridge in the world at that time.

Today the Akashi Kaikyō Bridge in Japan is the longest
suspension bridge in the world at 12,831 ft.The Verranzo-Narrows bridge is still the largest
suspension bridge in the U.S. at 4, 260 ft. in length with
it's double decker bi-ways -6 lanes on top and 6 lanes
on the bottom it spans the body of water known as
"The Narrows" from Brooklyn, N.Y. to Staten Island.


My dad lives across the street from this beautiful
bridge, so during our recent visit we took a stroll
shortly after daybreak, to enjoy the view.

"We do not remember days, we remember moments"
~ Cesare Pavese

I have alot to be thankful for.
Thank-you for your kind words, your visits, for being you.
~Andrea

My other blogspot : "ThE ArTfuL EyE"

11 comments:

Anonymous said...

Oh my heavens this is a gorgeous stunning photo of the bridge! Makes me feel like I am right there looking at it! HUGS!

John M. Mora said...

We always crossed this bridge going to Sesame Place - Staten Island being our short cut to Bucks County, PA.

Peregrines falcons nest high on it...

shayndel said...

I love the top photo, how the shapes of clouds spanning echo the bridge...

happy, clear days to you:)

shayndel said...

PS or, inter-change 'days' to
happy , clear 'moments, in the spirit of that lovely qoute you shared!

John M. Mora said...

came by...john

Nishant said...

We always crossed this bridge going to Sesame Place - Staten Island being our short cut to Bucks County, PA. Work from home India

John M. Mora said...

Came by. On a train heading west listening to meatloaf...sending you our love.

Just read yoir header narrative ,d it ribgs so true. Miss you and your insights..

My best.

Anonymous said...

that man makes too many typos...big hug spanning the many rivers....j.ohn

Countess Von Blogula said...

Andrea,

Looking for new posts from you. Especially your self-portrait on The Artful Eye.

Love your art, your quotes and your wise words.

Need more, please!

Love,
Donna

Anonymous said...

nice post. thanks.

Tổng Hợp said...

Mô hình có khả năng áp dụng giảng dạy cho các mô đun: PLC cơ bản; Thực hành Kỹ thuật số; Kỹ thuật cảm biến, điều khiển điện khí nén,... của 2 nghề: Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp.

Mô hình được thiết kế để đếm và phân loại sản phẩm một cách hoàn toàn tự động. Tuy nhiên trong mô hình có sử dụng thiết bị lập trình điều khiển PLC vì vậy có tính linh hoạt rất cao. Chỉ cần thay đổi phần mềm điều khiển là có thể áp dụng giảng dạy được các nội dung khác. Đối với từng bài tập cụ thể, học sinh sẽ nối dây trên bàn thực hành theo sơ đồ và lập trình phần mềm tương ứng với nhiệm vụ điều khiển.

Mô hình phân loại sản phẩm

Mọi chi tiết xin liên hệ:
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HOÁ - CƠ KHÍ ATI
Org : ATI Technology Center
Phone : 0909.769.098 – 0918.769.098 – 01699.257.175
Email: dientuati@gmail.com
Skype: atibk.vn - Y!M: atibkvn